De WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) moet werknemers, bij ziekte of gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid zoveel mogelijk aan het werk houden. Het gaat er niet langer om wat men niet kan maar juist om wat men nog wel kan.

De overheid stelt werknemers en werkgevers samen verantwoordelijk voor de gevolgen van inkomensachteruitgang bij arbeidsongeschiktheid. Gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers die minder dan de helft van hun restverdiencapaciteit benutten vallen terug op de WGA vervolguitkering. Deze vervolguitkering is een bepaald percentage van het minimumloon, afhankelijk het arbeidsongeschiktheidspercentage. Deze uitkering kan een aanzienlijk hiaat veroorzaken in het inkomen van de arbeidsongeschikte.

Met de WGA Hiaat verzekering kan het loonverlies voor een deel gerepareerd worden. Deze vult de vervolguitkering op bases van het minimumloon aan tot 70% voor het gedeelte dat hij arbeidsongeschikt is.

Een meer uitgebreide WGA Hiaat verzekering verzekerd ook het werkloosheidsdeel en vult het inkomen aan tot 70% van het oude (gemaximeerde) loon.

Met deze dekking wordt de inkomensachteruitgang beperkt terwijl de ‘prikkel’, welke door de overheid gewenst is, voor de werknemer om meer te gaan werken volledig blijft gehandhaafd.

Als de werknemer minimaal de helft van de restverdiencapaciteit benut ontvangt hij of zij een bonus van 5% van het oude jaarloon. Werken wordt dus beloond.

Vraag ons naar deze maatwerkoplossingen.

Karin Voorn

Waarmee kunnen wij u helpen?

Karin Voorn

  Vul onderstaand formulier in en wij nemen z.s.m. contact op!

  Heb je een vraag? Stel hem hieronder!

   Contactformulier

   Goed idee!

   Onze deur staat voor je open! Je kunt bij ons zonder afspraak binnenlopen!

   Auto parkeren? Voor de deur met de alarmlichten aan. Of rijd hem aan de kantoorzijde de oprit op.