Eigen Risico Dragen WGA

Eigen Risico Dragen WGA

Als u eigen risico drager bent voor de WGA draagt u het risico van arbeidsongeschiktheid van uw werknemers en (ex) werknemers. De WGA-uitkeringen en kosten van re-integratie komen voor uw rekening. Het gaat om zieke werknemers en om (ex)werknemers die een WGA-uitkering kregen toen ze bij u in dienst waren. Bij eigen risico dragen betaalt u minder arbeidsongeschiktheidspremies maar heeft u meer verantwoordelijkheden.

Uitleg: Werknemers zijn verplicht verzekerd voor arbeidsongeschiktheid volgens de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen, kortweg de WIA. De wet wordt uitgevoerd door het UWV en de kosten zijn voor rekening voor u als werkgever. Hiervoor moet een WIA premie betaald worden, deze bestaat uit een vaste premie, voor alle werkgevers gelijk en een gedifferentieerde premie.

Regelingen WIA

De WIA kent 2 regelingen:

 • WGA Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten, voor werknemers die tussen de 35 en 80% arbeidsongeschikt zijn en voor werknemers die volledig maar niet duurzaam arbeidsongeschikt zijn
 • IVA Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten, voor werknemers die duurzaam arbeidsongeschikt zijn

Eigen risico dragen kan alleen voor de WGA, niet voor de IVA. En vanaf 2017 draagt u het risico voor vast personeel én voor flex werkers met een WGA uitkering.

Waarom of wanneer kiezen voor eigen risico dragen?

Als het risico dat een werknemer een beroep op een WGA-uitkering moet doen laag is kan het gunstig zijn om eigen risico drager te worden. U hoeft dan alleen de basispremie te betalen. Als u vanaf 01-01-2017 eigen risico drager wordt zal het UWV de uitkering betalen van (ex)werknemers die al een WGA uitkering hebben en neemt ook de re-integratie over.

Als een werknemer na de overstap recht krijgt op een WGA-uitkering betaalt u deze uitkering over de eerste 10 jaar. Hierna neemt het UWV uitkering en kosten over. IVA uitkeringen worden altijd door het UWV betaald.

Als eigen risico drager bent u verantwoordelijk en verplicht om aan de (ex)werknemer

 • de WGA-uitkering te betalen
 • de re-integratie te betalen
 • de re-integratie te begeleiden (denk hierbij aan scholing of sollicitatietraining)
 • Maar ook moet u erop toezien dat de (ex)werknemer zijn wettelijke verplichtingen nakomt. Als werkgever mag u sancties opleggen als de verplichtingen niet worden nagekomen.

Het risico om de eerste 10 jaar WGA-uitkering van arbeidsongeschikte (ex)werknemers te betalen kan bij een verzekeraar worden ondergebracht (herverzekerd). Ook de re-integratie valt hieronder.

Vraag ons naar de mogelijkheden.

Eigen risico dragen ziektewet

U kunt ook eigen risico drager worden voor de Ziektewet (ZW) voor flexwerkers (denk aan oa thuiswerkers, stagiairs, uitzendkrachten) Kiest u hiervoor? Dan betaalt u minder premie. Daar staat tegenover dat u zelf zorg draagt voor de ZW uitkering aan uw (ex)werknemers. Tevens bent u verantwoordelijk voor de re-integratie van deze zieke werknemers.

Vraag ons om nadere informatie.

Karin Voorn

Waarmee kunnen wij u helpen?

Karin Voorn

  Laat hier je gegevens achter, en we bellen je zo snel mogelijk terug.

  Heb je een vraag? Stel hem hieronder!

   Contactformulier

   Van harte welkom!

   Je kunt bij ons zonder afspraak binnenlopen!

   Parkeren kan door aan de kantoorzijde van ons pand de oprit op te rijden. Op de stoep parkeren kan ook, met de alarmlichten aan.