Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Deze verzekering keert periodiek uit bij arbeidsongeschiktheid als gevolg van ziekte of ongeval tot maximaal 67 jaar. Voor sommige, vaak meer risicovolle beroepen geldt een lagere eindleeftijd. De AOV keert een bedrag uit dat tevoren is afgesproken voor elke dag dat verzekerde arbeidsongeschikt is. In het algemeen wordt maximaal 80% van het gemiddelde inkomen verzekerd.

Gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid

Bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid ontvangt verzekerde ook een gedeeltelijke uitkering, het betreffende percentage hiervoor is in de polisvoorwaarden uitgelegd. De klant bepaalt zelf de wachttijd, dit is een eigen risico termijn waarover geen uitkering wordt verstrekt.

Voor wie

De verzekering is bestemd voor ondernemers en directeuren of grootaandeelhouders die geen aanspraak kunnen maken op een uitkering uit de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen). De hoogte van de premie is afhankelijk van een aantal factoren zoals de verzekerde Rubrieken. Rubriek A is het eerste jaarsrisico en Rubriek B is het na-eerste jaarsrisico. Ook het verzekerd bedrag, eventuele indexatie van verzekerd bedrag en/of de uitkering, de wachttijd, de leeftijd bij aanvang van de verzekering, het beroep, de gekozen eindleeftijd en het arbeidsongeschiktheidscriterium zijn belangrijk hiervoor.

Bij het arbeidsongeschiktheidscriterium kan gekozen worden uit beroepsarbeidsongeschiktheid, passende arbeid en gangbare arbeid. De premie is fiscaal aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Een AOV is altijd maatwerk, neem hierover contact met ons op.

Karin Voorn

Waarmee kunnen wij u helpen?

Karin Voorn

  Laat hier je gegevens achter, en we bellen je zo snel mogelijk terug.

  Heb je een vraag? Stel hem hieronder!

   Contactformulier

   Van harte welkom!

   Je kunt bij ons zonder afspraak binnenlopen!

   Parkeren kan door aan de kantoorzijde van ons pand de oprit op te rijden. Op de stoep parkeren kan ook, met de alarmlichten aan.